Şifreyi yenile

Arama sonuçlarınız

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanma Yasası

Ülkemizin turizm sektörünün ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yeni bir kanun teklifi ortaya çıktı. Bu teklif, konutların turistik amaçlarla kiraya verilmesi konusundaki düzenlemeleri içeriyor ve toplamda 30 maddeye sahip.Teklif, “Yürürlük” ve “Yürütme” başlıklarını da içermekte ve konutların turizm için kiralanmasından, çeşitli yasalara eklemeler yapılmasına kadar bir dizi konuyu kapsamaktadır.

Bu yeni teklif, 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 7173 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gibi mevcut kanunlarda da değişiklikler önermektedir.

Aşağıda, bu teklifin ayrıntıları maddeler halinde sıralanmıştır:
önder

Turizm Amaçlı Kiralanacak Konutlarla İlgili Yasa Kaç Maddeyi Kapsıyor?

TÜRSAB A Grubu turizm belgeli tatilasya.com ile misafirlerinizi endişesiz bir şekilde ağırlayın.

Turizm Amaçlı Konut Kiralama Süreci Nedir?
Günlük Kiralama Yapmayı Planlayan Ev Sahiplerinin Dikkate Alması Gereken Maddeler Nelerdir?

 • Madde 1 ve 2:Günlük Kiralık Evler Turizm Konutu Olarak Resmiyet Kazanıyor
 • Madde 3:Turizm Konutu İçin İzin Belgesi Almak Zorunludur
 • Madde 4:İzinsiz Kiralama Durumunda Uygulanacak Cezalar
 • Madde 5:Konut Turizm İzin Belgesinin Geri Alınması
 • Madde 6:Konut Turizm İzin Belgesinin Denetimi ve Düzenlemesi
 • Madde 18:Turizm Amaçlı Kiralık Konutlara Ruhsat Muafiyeti
 • Madde 25:Turizm Amaçlı Kiralık Yerlerden Alınacak Turizm Payı

Kanun Teklifi: Turizm Amaçlı Kiralık Konutlar Kaç Maddeyi Kapsıyor?

Turizm amaçlı kullanılacak konutlar hakkında hazırlanan kanun teklifi, toplamda 30 maddeye sahiptir. Bu maddeler, farklı konulara odaklanarak turizmin geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri içerir. Aşağıda, maddelerin dağılımı ve ilgili kanunlara yapılan eklemeler detaylandırılmıştır:

 • Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması:Bu konu üzerinde duran 8 madde bulunmaktadır.
 • 2252 Sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu:İlgili kanuna eklenen 4 madde bulunmaktadır.
 • 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu:Bu kanuna eklenen maddeler toplamda 6 adettir.
 • 7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun:Kapadokya ile ilgili düzenlemeler 4 maddeyle ifade edilmiştir.
 • 7173 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun:Bu kanuna yönelik eklemeler 6 madde şeklinde yapılmıştır.

Konutların Turistik Amaçla Kiralama Kapsamı Nedir?

Yenilikçi yasa çerçevesinde, 100 gün ve altında gerçekleşen konut kiralamaları “turistik kiralama” olarak adlandırılmıştır. Bu durum, turistik kiralamalarını gerçekleştirmek isteyen konut sahiplerinin, uygun izin belgelerini temin etmesini zorunlu kılar.

Madde 1 ve 2: Kısa Süreli Kiralama, Turizm Konutu Statüsü Kazanıyor

Yeni yürürlüğe giren yasa, konutların tatil veya geziler için nasıl kiralanacağına dair yolu belirleyen bir düzenlemeyi içermektedir. Bu çerçevede, 100 gün veya daha kısa süreli kiralık konutlar “turizm konutu” olarak tanımlanmış ve izin ile denetim işlemleri Kültür Bakanlığı’nın sorumluluğuna verilmiştir. Ancak, bir defada 100 günden daha uzun süreli kiralamalar bu yasa dışında bırakılmıştır.

Önemli Tanımlamalar:

 • İzin Belgesi:Konut sahiplerinin, mülklerini en fazla 100 gün boyunca turistik amaçlarla kiralamak üzere alması gereken belge.
 • İzin Belgesi Sahibi:İzin belgesine sahip olan ve mülkünü turistik olarak kiraya veren birey.
 • Konut:Tapu kayıtlarında konut olarak geçen veya üzerinde konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunan her türlü bağımsız bölüm.
 • Kiraya Veren:Konutun mülk sahibi veya üzerinde belli hakları bulunan kişi.
 • Kullanıcı:Konut sahibi ile turistik kiralama anlaşması yapan bireyler.
 • Turistik Kiralama:Konutların tatil, gezi ve benzeri turistik amaçlarla en fazla 100 gün süreyle kiralanması durumunu ifade eder.

Madde 3: Turizm Konutu Kiralama İçin İzin Belgesi Şartı

Bu madde, konutların turizm amaçlı kiralanması sürecini ve gereklilikleri detaylandırır. İzin belgesinin nasıl alınacağı, uyulması gereken kurallar ve kiralama sürecindeki sorumluluklar bu madde ile açıklanmıştır.

 • İzin Belgesi Gerekliliği:
  Turizm amaçlı bir konutu kiralamak istiyorsanız, bu işleme başlamadan önce ilgili izin belgesini almanız zorunludur.
 • İzin Belgesi Nereden Alınır?
  İzin belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilir. Ancak, bu yetki valiliklere de devredilebilir.
 • Apartman ve Site İçi Kiralama:
  Bir apartman veya site içinde turizm amaçlı kiralama yapabilmek için, bu kararın tüm kat maliklerinin oy birliği ile alınması gerekmektedir.
 • Maksimum Daire Sınırlaması:
  Üçten fazla daire bulunan binalarda, daire sayısının en fazla %25 kadarı için izin belgesi düzenlenebilir. Örneğin, 40 daireli bir apartmanda en fazla 10 daire için izin belgesi alınabilir.
 • 5 veya Daha Fazla Daire İçin Ek Şartlar:
  Bir kişi, bir binada bulunan 5 veya daha fazla daire için izin belgesi başvurusu yapmak isterse, işyeri açma ve çalışma ruhsatı da sunulmalıdır. Eğer başvurulan bina bir site içindeyse, tüm kat maliklerinin onayı gereklidir.
 • Yüksek Nitelikli Konutlar ve Rezidanslar:
  Yüksek nitelikli konutlar ve rezidanslar için ayrı bir düzenleme bulunmaktadır. Eğer bir rezidansın yönetim planında kısa süreli kiralama izni bulunuyorsa, herhangi bir sınırlama olmaksızın izin belgesi düzenlenebilir.
 • Rezidans Daireleri İçin Özel Düzenlemeler:
  Yönetim planında kısa süreli kiralama izni olan rezidans daireleri için; kat maliklerinin onayı, daire sayısının %25 sınırlaması, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gerekliliği ve site maliklerinin onayı aranmayabilir.
 • Kimlik Bildirim Zorunluluğu:
  Turizm amaçlı kiralanan konutlar için Kimlik Bildirme Kanunu’na göre bildirim yapılması zorunlu olup, izin belgesi sahibi bu konuda sorumludur.
 • Sözleşme Süresinin Sonlanması:
  İzin belgesi sahibi ile kiracı arasındaki sözleşme, belirtilen süre sonunda otomatik olarak sona erer.

Madde 4: İzinsiz Turizm Konutu Kiralamanın Cezai Yaptırımları

Bu madde, turizm amaçlı konut kiralama işlemlerinde izinsiz faaliyet gösteren ve yasalara uymayan kişi ya da kurumların karşılaşacağı idari yaptırımları ve cezaları açıklamaktadır.

 • İzinsiz Kiralama Cezası:
  Eğer bir konut, izin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralanırsa, ilk etapta her bir konut için 100.000 TL ceza uygulanır. Eğer 15 gün içinde izin belgesi alınmazsa, bu ceza 500.000 TL’ye çıkarılır.
 • Üçüncü Kişilere Kiralama Yaptırımı:
  Bir kişi, izin belgesi sahibinden kiraladığı turizm konutunu üçüncü kişilere kiraya verirse, bu durum için her bir sözleşme başına 100.000 TL idari para cezası uygulanır.
 • Aracılık Yapan Kişilere Cezalar:
  İzin belgesi olmadan kiralanan evlerde aracılık yapan kişilere, her bir sözleşme için 100.000 TL ceza kesilir.
 • Elektronik Ticaret Platformlarına Yaptırımlar:
  Elektronik ticaret platformları üzerinden izinsiz konut kiralama faaliyeti gerçekleştirilirse, bu platformlara 100.000 TL ceza uygulanır ve ilgili içeriklere erişim engellenir.
 • Diğer İhlal Durumları ve Cezalar:
  Bakanlık tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi, kiralanan evin sözleşmeye uygun olarak teslim edilmemesi ya da Bakanlık tarafından verilen plaketin konut girişine asılmaması gibi durumlar da cezai yaptırımlarla karşılanır.
 • Sonuç:
  Turizm amaçlı konut kiralamada izin belgesinin alınması önemlidir ve izinsiz faaliyetlerin ciddi yaptırımlar ile sonuçlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Madde 5: Turizm Konutu İzin Belgesinin İptal Koşulları ve Süreci

Bu madde, konutların turizm amaçlı kiralanmasında alınan “izin belgesi”nin hangi şartlar ve durumlar altında iptal edilebileceğini detaylandırmaktadır.

 • Sahibinin İptal Talebi:
  İzin belgesi sahibinin talebi üzerine, belge iptal edilebilir.
 • Turizm Amaçlı Kiralama Faaliyetinin Sonlandırılması:
  Eğer bir konutun turizm amaçlı kiralamaya son verdiği tespit edilirse, bu konut için alınan izin belgesi otomatik olarak iptal edilir. Ayrıca, izin belgesinin yeni sahibi tarafından 30 gün içinde başvuru yapılmazsa veya izin belgesi sahibi değişikliği kabul edilip gerekli yükümlülükler yerine getirilmezse, izin belgesi iptal olur.
 • Kamu Düzenine Aykırı Kullanım:
  Konutun kamu düzenine, güvenliğine veya genel ahlaka aykırı bir şekilde kullanıldığının yetkili kamu kurumları tarafından rapor edilmesi durumunda, izin belgesi iptal edilir.
 • Sağlık ve Hijyen Kurallarına Uymama:
  Eğer konutun belirlenen sağlık ve hijyen kurallarına uyulmadığına dair bir idari para cezası uygulanmışsa ve verilen süre zarfında bu kurallara uyulmadığı tespit edilirse, izin belgesi iptal edilir.
 • İptal Durumunda Kiracı Hakları:
  İptal edilen izin belgesine sahip konutların kiracıları ya da kullanıcıları, mevcut sözleşme süresi sonuna kadar haklarına devam edebilirler.
 • Sonuç:
  Bu madde, turizm amaçlı kiralanan konutların izin belgesinin hangi durumlarda iptal edileceğini açıkça belirtmektedir. Konut sahiplerinin bu kurallara riayet etmeleri, hem kendi çıkarları hem de kiracıların hakları açısından önem taşımaktadır.

Madde 6: Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesinin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi

Bu madde, konut turizmi izin belgesinin denetim ve düzenleme yetkisini ele almaktadır.

 • Bakanlık ve Valiliklerin Denetim Yetkisi:
  Bakanlık, turizm amaçlı kiralama faaliyetlerini denetleme yetkisine sahiptir ve bu yetkiyi gerektiğinde valilikler aracılığıyla kullanabilir.
 • Uygulama Birliğinin Sağlanması:
  Bakanlık, kanunun uygulanmasındaki belirsizlikleri giderme ve uygulama birliğini sağlama yetkisine sahiptir.
 • Daha Önce Başlanmış Kiralamalar İçin İzin Belgesi Zorunluluğu:
  Mevcut turizm amaçlı kiralama faaliyetleri için kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 1 ay içinde izin belgesi alınması gerekmektedir. Uymayanlar 4. Maddeye göre cezalandırılacaktır.

Madde 7: Turizm Amaçlı Konut Kullanımı İçin Tanımsal Düzenlemeler

Bu madde, yasal tanımların düzenlendiği bir değişikliği içermektedir.

 • Uyum Düzenlemesi:
  2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanunu ile uyumlu hale getirilmiştir.

Madde 8: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Artışı

Bu madde, Bakanlık döner sermayesinin artırılmasını içerir.

 • Döner Sermaye Artışı:
  Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesi 300 milyon TL’den 1.5 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı’na, bu miktarı 2 milyar TL’ye kadar artırma yetkisi tanınmıştır.

Madde 9: Bakanlık Döner Sermayesinin Kullanım Alanına Eklemeler

Bu madde, Bakanlık döner sermayesinin kullanım alanına yeni yetkiler ekler.

 • Yeni Yetkiler:
  Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında atık su arıtma ve katı atık bertaraf tesisleri yapma veya yaptırma yetkisi eklenmiştir.

Madde 10: Bakanlık Döner Sermayesinin Gelir Kaynaklarına Yenilikler

Bu madde, döner sermayenin gelir kaynaklarına eklemeleri içerir.

 • Yeni Gelir Kaynakları:
  Kart, belge, plaket, kokart gibi gelirler ve atık su arıtma tesislerinden elde edilen ücretler gelir kaynaklarına eklenmiştir.

Madde 11: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin Yetkilerine Genişletme

Bu madde, Döner Sermaye İşletmesi’nin yetkilerini genişletir.

 • Yeni Yetkiler:
  Atık su arıtma ve katı atık bertaraf tesislerini işletme veya işlettirme yetkisi tanınmıştır.

Madde 12: Bakanlığın Tahsis Yetkisinin Genişletilmesi

Bu madde, personel lojmanı alanlarına ilişkin düzenlemeleri içerir.

 • Yeni Tahsis Koşulları:
  Personel lojmanı alanı tahsisleri artık doğrudan Bakanlık tarafından yapılacak ve özel mülkiyetlere de tahsis yapılabilecektir.

Madde 13: Konaklama Tesislerinin İşletme Belgesi ve Ruhsat Koşullarında Değişiklik

Bu madde, konaklama tesislerinin işletme belgesi ve ruhsat koşullarını düzenler.

 • Ruhsat Süreleri ve Koşullar:
  İşletme belgesi alma süresi 1 yıldan 6 aya indirilmiştir. İptal edilen ruhsatların yeniden alınabilmesi için uygun görüş yazısı gerekmektedir.

Madde 14: Milli Parklar İçindeki Turizm Tesisi Tahsisi ve Çadır Karavan Alanları

Bu madde, Milli Parklar içindeki konaklama tesisleri ve çadır karavan alanlarına dair düzenlemeleri içerir.

 • Tahsis Yetkisi ve Süreleri:
  Milli Parklar içindeki konaklama tesisleri tahsis yetkisi Bakanlığa verilmiştir. Tahsis süreleri maksimum 49 yıl olarak sınırlandırılmıştır.

Madde 15: Ormanlık Alanlardaki Kamp Alanı Kiralamaları

Bu madde, ormanlık alanlarda sadece çadır ve karavan kamp alanlarının kurulabileceğini ve elde edilen gelirlerin ilgili kuruma aktarılacağını belirtir.

Madde 16: Yatırımcı Sözleşmelerinin Uyarlanma Süresinin Uzatılması

Kiralama sözleşmelerinin uyarlanması için başvuru süresinin uzatıldığı ve mevzuat çakışmalarının giderilmesi için ilave düzenlemelerin getirildiği ifade edilir.

Madde 17: Ruhsatlı Ama Belgesiz Konaklama Tesisleri İçin Yeni Süreç

İşyeri açma ruhsatı olan fakat turizm işletmesi belgesi olmayan tesislere başvuru imkanı verilir ve belirli süreler içinde belge alınması gerektiği belirtilir.

Madde 18: Turizm Amaçlı Kiralama Yapılan Konutların Ruhsat Muafiyeti

Turizm amaçlı kiralanan konutlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğunun bazı istisnalar dışında kaldırıldığı ifade edilir.

Madde 19-22: Kapadokya Alan İdaresi

Kapadokya Alan İdaresinin gelir kaynakları ve idari para cezalarının detayları bu maddelerde belirlenir.

Madde 23: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu

Ajansın yönetim şeması ve görevleri bu madde ile tanımlanır.

Madde 24: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun Bazı İşletmelere Destek Sağlayabilmesi

Yönetim Kurulu’nun bazı kriterler dahilinde destek sağlama yetkisi bu madde ile düzenlenir.

Madde 25: Turizm Amaçlı Kiralama Yapılan Yerlerden Turizm Payı Alınması

Turizm amaçlı kiralama yapılan yerlerden alınacak turizm payı bu madde ile belirlenir.

Madde 26: Sayıştay’ın Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını Denetim Usulünün Belirlenmesi

Sayıştay’ın denetim yetkileri ve usulleri bu madde ile açıklanır.

Madde 27: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına Verilen Muafiyet ve İstisnalar ile Ajansta Personel İstihdamına İlişkin Usuller

Ajansın mal ve hizmet alımları ve personel istihdamına dair muafiyet, istisna ve usuller bu madde ile belirlenir.

Madde 28: Üyelerin Görev Süresi

Ajansın Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bu madde ile düzenlenir.

Madde 29 ve 30: Yürürlük ve Yürütme Maddeleri

Yasal düzenlemenin yürürlük ve yürütme ile ilgili detayları bu maddelerde açıklanır.